Lycka omsorg logotyp
Sök
Stäng denna sökruta.

Utbildningar

Här hittar ni de utbildningar som man kan gå hos oss

Tveka inte att höra av dig till oss!

Obligatoriska utbildningar

Du hittar våra utbildningar nedan. Klicka på utbildningen och läs vad som gäller. Sen kan du klicka dig vidare till utbildningen via länk längst ner.

Syftet med utbildningen är att ge kunskap i hur avvikelser och klagomål dokumenteras i Treserva.

Vänder sig till: All personal

Utbildningen består av filmerna

 • Registrera
 • Bedöma
 • Utreda
 • Följa upp
 • Åtgärda
 • Sök

Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg. Basal hygien är en viktig del i det dagliga arbetet. All personal ska genomgå utbildningen och gjort sig införstådd i rutinen.

Innehåller

 • Kunskapstest
 • Diplom
 

Den här utbildningen bygger på Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. Syftet med Demens ABC är att inspirera dig till att arbeta mer personcentrerat.

Demens ABC består av 10 kapitel med tillhörande utbildningsmaterial.

 • Personcentrerad omvårdnad
 • Fakta om demens
 • Arbeta tillsammans
 • Att skapa en trygg miljö
 • Aktiviteter för en meningsfull vardag
 • Skapa lust till mat och måltid
 • Trygg vård och omsorg
 • Att förstå och bemöta beteendeförändringar
 • Använda hjälpmedel
 • Stöd till anhöriga

Webbutbildningen tar cirka 90 minuter att genomföra.

Efter ”Demens ABC” kan du genomgå utbildningen ”Demens ABC plus hemtjänst” i samma plattform

 
Innehåller
 • Kunskapstest
 • Diplom
 

Syftet med utbildningen är att ge kunskap om hur man förebygger fall.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv och finns på Socialstyrelsens webbplats.

Syftet med utbildningen är att ge grundläggande kunskaper i arbetssättet IBIC

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Syftet med utbildningen är att öka kompetensen runt förflyttningsteknik och hjälpmedel för att minimera riskerna vid förflyttning.

Vänder sig till: Omvårdnadspersonal. Personal som tidigare gått utbildningen i någon av Örebro läns kommuner behöver inte gå utbildningen

Utbildningen ges i omvårdnadshjälpmedels lokaler i Vivalla företagsby och består av både teori och praktiska övningar.

Hösten och vinterns utbildningstillfällen 2021

Inbjudan och anmälan

Filmer som ingår i utbildningen

För att avboka deltagande följ anvisningen du fick via mejl vid anmälan. Vid förhinder efter att svarsdatum har passerat meddelas kompetensportalen@orebro.se.

Våren och sommarens utbildningstillfällen 2022

Inbjudan och anmälan

Filmer som ingår i utbildningen

För att avboka deltagande följ anvisningen du fick via mejl vid anmälan. Vid förhinder efter att svarsdatum har passerat meddelas kompetensportalen@orebro.se.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion i mat, måltid och nutrition.

Vänder sig till: All personal som arbetar med omvårdnad.

Utbildningen är interaktiv.

Guider för medarbetare ligger under MCSS Android, avsnitten Allmänt och Registrera mätvärde på Appvas webbplats.

Denna utbildning är en allmän palliativ vårds utbildning och baseras på Socialstyrelsens kunskapsstöd och nationella riktlinjer för god palliativ vård i livets slutskede. Utbildningen vänder sig till all personal inom vård och omsorg

Läkemedelsdelen består av 4 kapitel med tillhörande utbildningsmaterial.

 • Fyra sjukdomsförlopp (ca 60 min)
 • Vad är palliativ vård? (ca 10 min)
 • Palliativ vård i praktiken: nio tematiska moduler (ca 2h 20 min)
 • Vad gör vi nu? (ca 10 min)

Webbutbildningen tar cirka 220 minuter att genomföra.

 
Innehåller
 • Kunskapstest
 • Diplom

En av de vanligaste bakomvarande orsakerna till tillbud och händelser i vården är att det på något vis brustit i kommunikationen mellan personer och verksamheter. För att minska risken att missförstånd uppstår som kan äventyra patientsäkerheten är det viktigt att vi inom vården kommunicerar med varandra på ett säkert och tryggt sätt. Detta innebär att kommunikationen ska vara korrekt och vara avgränsad till den aktuella situationen.

SBAR bygger på:

S: Situation
B: Bakgrund
A: Aktuellt tillstånd
R: Rekommendation

I utbildningen går du igenom SBAR steg för steg genom några praktiska exempel. Till sist får du också svara på ett antal kontrollfrågor, så att du vet att du förstått hur SBAR fungerar.

 
Innehåller
 • Kunskapstest
 • Diplom
 

Syftet med utbildningen är att ge kunskap i hur man använder TES.

Vänder sig till: All personal som använder sig av verksamhetssystemet TES

Utbildningen består av filmer som visar appens funktioner

Syftet med utbildningen är att ge kunskap för att kunna få behörighet för att kunna ta emot uppdrag samt dokumentera i Örebro kommuns verksamhetssystem Treserva. Genomgången utbildning är ett krav för att få behörighet i Treserva.

Vänder sig till: All personal som använder sig av verksamhetssystemet Treserva.

Utbildning i kommunens verksamhetssystem Treserva genomförs som en interaktiv utbildning, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

Manualer för Treserva finns på den här sidan under rubriken ”IT-system”.

Syftet är att ge en övergripande introduktion av Treserva app och dess funktioner.

Vänder sig till: All personal som arbetar inom omvårdnad och service.

Utbildningen består av filmer som visar appens olika funktioner.

Länk till utbildning.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion i vardagsrehabilitering.

Vänder sig till: All personal

Utbildningen är interaktiv, för att komma till utbildningen behöver du logga in i Itslearning.

För att få tillgång till systemet Itslearning där utbildningen finns måste varje deltagare ha personliga användaruppgifter.

 

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen och kommer i kontakt med äldre i ditt arbete. Du har en värdefull roll i arbetet med att uppmärksamma våldet mot äldre.

I utbildningen kommer du att lära dig om:

 • vad våld är.
 • vilka som utsätts för våld och vilka som utsätter andra för våld.
 • hur en misstanke om eller upptäckt av våld kan hanteras.
 • hur man kan tala om våld.

Webbutbildningen tar cirka 45 – 60 minuter att genomföra

 
Innehåller
 • Kunskapstest
 • Diplom
 

Utbildningar du bör genomföra

Du hittar våra utbildningar nedan. Klicka på utbildningen och läs vad som gäller. Sen kan du klicka dig vidare till utbildningen via länk längst ner.

Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till dig som ska arbeta med äldre personer men saknar undersköterska utbildningen.

I utbildningen får du lära dig om:

 • socialtjänstens uppdrag och ansvar och de regler som gäller inom området
 • de särskilda behov som äldre personer och personer med funktionsnedsättning kan ha samt hur dessa behov kan tillgodoses genom insatser av god kvalitet i de olika verksamheterna.

Efter introduktion del 1 ska du även genomgå introduktion del 2

Innehåller

 • Kunskapstest
 • Diplom
 

Nu lanserar Socialstyrelsen ett nationellt introduktionspaket som främst riktar sig till ny personal inom socialtjänst och kommunalt finansierad hälso- och sjukvård i såväl kommunala som privata verksamheter. Paketet är framtaget för att stötta såväl kommunala som privata arbetsgivare under covid-19 pandemin. Det ger ny personal som kommer in i verksamheterna baskunskap för att arbeta inom äldre- och funktionshindersomsorg. Introduktionspaketet består av en utbildning i två delar där Socialstyrelsen tagit fram del ett och Ersta Sköndal Bräcke högskola har tagit fram del två.

Syftet med utbildningen är att ge en introduktion till dig som ska arbeta med äldre personer men saknar undersköterska utbildningen.

Kursen är indelad i tre olika moduler med ett tema för varje modul.

 • Modul 1 handlar om lagstiftning, basal vårdhygien, ergonomi och patientsäkerhet. Detta är grundläggande kunskaper som rör ansvar och säkerhet både för de som arbetar i vård och omsorg samt de personer man kommer att möta.
 • Modul 2 handlar om vanliga sjukdomar hos personer inom vård och omsorg. Fokus är på grundläggande kunskap och praktiska tips för vad man ska tänka på vid vård av personer med behov av hjälp.
 • Modul 3 handlar om etik, bemötande, kommunikation och vård i livets slut. Dessa områden är ofta det som avgör om en person tycker att man fått god vård eller inte.

Innehåller

 • Kunskapstest
 • Diplom
 

Del 1 – Läkemedel

Denna utbildning består av två delar, en handlar om läkemedel och en specifikt om Insulin. Den vänder sig till dig som arbetar i äldreomsorgen och ger dig baskunskap om säker läkemedelsbehandling inför delegering och även vid förnyelse av delegering.

Läkemedelsdelen består av 4 kapitel med tillhörande utbildningsmaterial

 • Du är viktig
 • Livskvalitet med läkemedel
 • Ta över ansvaret
 • Känna igen risker

Del 2 – Insulin

Den här delkursen ger dig baskunskaper för att uppmärksamma symtom vid diabetes och ge insulin.

Innehåller

 • Kunskapstest
 • Diplom
 

Karolinska Institutet har på uppdrag av Socialstyrelsen tagit fram två e-utbildningar kring covid-19. Syftet är att stärka beredskap och ge kunskap om de viktigaste principerna och utmaningarna i arbetet att förhindra spridning av covid-19. Fokus ligger på hygienprinciper och användning av personlig skyddsutrustning.

Innehåller

 • Kunskapstest
 • Diplom
 

Del 1

HLR är en förkortning av Hjärt-LungRäddning.
Hjärtstopp kan drabba vem som helst och var som helst. Det bästa du kan göra är att lära dig HLR så du är förberedd om det skulle drabba någon i din närhet.

Vid ett plötsligt hjärtstopp hamnar hjärtat i ett slags elektriskt kaos. Hjärtat står och skakar och kan inte pumpa runt blodet i kroppen. Med hjälp av HLR hjälper du hjärtat att manuellt pumpa runt och syresätta blodet i kroppen. Tyvärr kan endast HLR inte alltid starta om hjärtat utan ibland behövs det en hjärtstartare eller defibrillator för att ge en elchock. Genom att ge hjärtat en elchock så hoppas man att man kan bryta kaoset i hjärtat och att chocken ska skaka om hjärtat så det hittar rätt takt igen.

Varje år drabbas ca 10 000 personer av ett plötsligt hjärtstopp i Sverige. Av dessa är det bara 500 som överlever…

Utbildningens syfte är att ge dig kunskap och förberedelse i HLR så att du kan hjälpa till om någon i din närhet skulle drabbas.

Webutbildningen HLR innehåller

 • Inledning
 • Hjärt-lungräddning
 • Defibrillering
 • Behandling
 • Luftvägsstopp
 • Fördjupad kunskap

HLR – Del 2

Efter att du genomgått HLR e-utbildning kommer du genomgå en fördjupad utbildning inom HLR där du bland annat får utföra praktiska övningar.

Utbildare är Mats Lindström (certifierad HLR utbildare)

 
Innehåller
 • Kunskapstest
 • Diplom e-utbildning
 

Visselblåsartjänst

Tipsa helt anonymt